Opiskelija, liity Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO:on

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 1.11.2019

Sinä, joka käännät kehityksen rattaita, liity KOKOn jäseneksi. Me RIAssa, yhdessä KOKO-kassan kanssa, paiskimme joka päivä töitä sen eteen, että sinulla olisi paremmat mahdollisuudet viedä itseäsi ja Suomea eteenpäin.

Ilman korkeasti koulutettuja kehitys ei kehity, mikään ei muutu ja Suomi pysähtyy. Sen takia korkeasti koulutetut tarvitsevat turvakseen liiton ja kassan, joka pitää kaikissa tilanteissa heidän puoliaan.

Työttömyyskassan jäsenyys on tärkeä turva työelämässä. Voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai osa-aikainen, ja voit liittyä kassaan myös opiskeluaikana kesätyötä tai osa-aikatyötä tehdessäsi.


Miten liityn?
Työttömyyskassaan liittyminen tapahtuu RIAn jäsenpalavelukanavan kautta, lisäämällä omiin tietoihin työpaikkatiedot ja sen jälkeen palveluihin kassan jäsenyys. Liittymishetkellä on oltava palkkatyössä (esim. kesätöissä tai osa-aikatöissä). Lisäksi on tärkeää säilyttää kaikki työsopimukset, palkkalaskelmat ja työtodistukset.

Kassan vuosimaksu vuonna 2019 on 75 euroa, joka on verovähennyskelpoinen.