Opiskelijatoiminta

Etelä-Pohjanmaan rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelijajäseniä ovat Etelä-Pohjanmaalla rakennusteknikkaa opiskelevat. Valtaosa opiskelijajäsenistä opiskelee Seinäjoen Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan osastolla. Kaikkiaan opiskelijajäseniä on 194.

Toiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä vastaa hallituksen opiskelijajäsenvastaava, joka toimii yhdessä hallituksen opiskelijajäsenen, opiskelijayhdyshenkilöiden ja RIA-liiton kanssa. Yhdyshenkilöt valitaan uusien opiskelijoiden info-tilaisuuksissa, pääsääntöisesti yksi kultakin luokalta. Tehtävään voi ryhtyä opintojen myöhemmissäkin vaiheissa.
Voit liittyä RIA-liittoon tästä Liity jäseneksi. RIA-liiton opiskelijajäsenyys on maksuton koko opiskeluajan!

Opiskelijajäsentapahtumat
Yhdistys järjestää opiskelijoille yhdessä yritysten kanssa erinäisiä tapahtumia. Valmistuvien tilaisuuksilla on jo pitkät perinteet. RIA-infoja järjestetään vuosittain kaikille luokka-asteille. Yhdistys tukee myös mahdollisuuksiensa mukaan rakennusosaston opiskelijoiden omia tapahtumia. Lisäksi RIA-liitto järjestää valtakunnallisia opiskelijajäsenseminaareja ja -tapaamisia. Metropolian opiskelijoille tiedotetaan nuorjäsentapahtumista koulun RIA-infotaululla, yhdyshenkilöiden välityksellä sekä sähköpostilla.

Varsinaisten jäsenten tapahtumat 
Opiskelijajäsenet voivat osallistua myös yhdistyksen varsinaisten jäsenten toimintaan, kuten koulutus-, urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Varsinaisten jäsenten tapahtumista tiedotetaan Rakennuslehdessä sekä näillä verkkosivuilla.

Muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet 
Tapahtumiin voivat osallistua myös muiden paikallisyhdistysten opiskelijajäsenet. Jos olet esimerkiksi työharjoittelussa, kesätöissä tai muuten vain vierailemassa toimialueellamme, olet tervetullut tapahtumiimme. Jos haluat tietoa E-P RIAn tapahtumista, etkä ole Seinäjoen AMK:n opiskelija, ilmoita siitä opiskelijajäsenvastaavalle.