Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta ja elinkaariarviointi

EKO-SAFAn ja Yrittäjä-SAFAn järjestämä kaikille avoin hybriditapahtuma

Rakentaminen kuluttaa 50 % luonnonvaroista sekä 42 % energiasta ja tuottaa 35 % kasvihuonepäästöistä sekä 30 % jätteestä. Vaikka nykytilanne on kestämätön, rakentamisessa on myös valtava potentiaali pienentää päästöjä ja parantaa resurssitehokkuutta. Suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin.
Jotta suunnitteluratkaisuja voidaan ohjata kestävämmäksi, tarvitaan läpinäkyviä mittareita kestävyyden arviointiin. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi osaksi rakennuslupahakemusta jo vuonna 2025 ja tarvitsemme enemmän osaamista rakennuksen kestävyyden arvioimisessa. Seminaarin tavoitteena on pohtia keinoja, miten rakennusten kestävyyttä arvioidaan ja miten tuleviin uusiin vaatimuksiin kannattaa valmistautua. 

Tällä hetkellä elinkaariarviointia hoidetaan neljällä eri tapaa:
1. Ulkoistetaan kokonaan elinkaariarviointi erilliselle konsultille. Tämä ei ole järkevää, sillä omaksi prosessikseen eriytetty arviointi ei vaikuta suunnitteluun suoraan, vaan johtaa jälkikäteen tehtäviin muutoskierroksiin, mikäli asetettua tavoitetta ei kerralla saavuteta ja siten suunnittelun työmäärän lisääntymiseen. Suunnittelutyö pirstaloituu, kun uusia tehtäviä ja uusia konsultteja niitä hankkeessa hoitamaan tulee koko ajan lisää.
2. Arvioidaan rakennushanketta itse esim. YM:n pilottivaiheen ohittaneen Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmää käyttäen.
3. Kehitetään oma menetelmä. Oman menetelmän kehittäminen vaatii kuitenkin erikoisosaamista ja suuria investointeja, eikä suunnittelijoilla välttämättä ole riittävästi tietoteknistä osaamista omien työkalujen luontiin. Ei ole myöskään järkevää tehdä päällekkäistä kehitystyötä.
4. Ostetaan lisenssi kaupalliseen tuotteeseen. Tietomallissa on tällä hetkellä paljon dataa ja on vain ajan kysymys, milloin data saadaan hyödynnettyä kestävyyden arvioinnissa. Tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet pohjautuvat pitkälti taulukkolaskentaan, jossa mallista saadaan määrät ja suunnitteluohjelmistoon liitetystä lisäohjelman tietokannasta kunkin materiaalin kestävyysdata.
Tapahtumassa kerrotaan yleistajuisesti rakentamisen ympäristövaikutuksista ja rakennuksen kestävyyden arvioinnista. Käytännön suunnittelutyötä tekeville annetaan perustietoa ja työkaluja elinkaariarviointiin osana tietomallipohjaista suunnittelua hyvissä ajoin ennen uusien vaatimusten tuloa voimaan.

Ohjelma:

Tervetuloa: Ville Hara, Eko-SAFA

Alustus: Hiilijalanjäljenlaskenta ja tulevat vaatimukset rakennuksille, Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

Case-esimerkit, joissa esitellään eri työkalujen toimintaa ja suunnittelijoiden kehittämiä omia tapoja kestävyyden arviointiin:
1. YM:n työkalu, Lauri Tähtinen, Green Building Council
2. Itse kehitetyt työkalut: Ninni Westerholm: Helstin Laske-suunnittelutyökalu, Anssi Lassila/ Katharina Heidkamp: Oopeaan Jokotai, Marja-Liisa Honkanen: ARCO
3. Kaupalliset tuotteet markkinoilla: esimerkkinä OneClick LCA ja Carbon Designer, Topias Viiala, OneClick LCA

Keskustelu: Miten rakennusten elinkaariarviointi kannattaa tehdä?

Tervetuloa paikan päälle (noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia) tai mukaan striimin välityksellä!

Facebook-linkki: fb.me/e/5eUVbNeeJ

  • Ajankohta:
  • 23.3.2022 17:00 - 19:00
  • Paikka:
  • Helsinki, Tiedekulma Stage, Yliopistonkatu 4/striimi
  • Järjestäjä:
  • Ville Hara ja Laura Lammert