E-P RIAn historiaa

Yhdistys on perustettu ylläpitämään jäsenistön ammattitaitoa. Yhdistys toimii Etelä-Pohjanmaan alueella järjestäen jäsenilleen tutustumiskäyntejä ja tuote-esittelyjä syys- toukokuun aikana.
Yhdistyksen Perustamiskokous 22.3.1973, perustamiskokouksen koollekutsujina toimivat rakennusarkkitehti Antti Arkilahti ja rakennusinsinööri Antti Kangas. Yhdistys rekisteröitiin 28.6.1974.


1. Perustavassa hallituksessa toimivat puheenjohtaja ra Sakari Lähteinen, varapuheenjohtaja ri Yrjö Vuorenmaa, jäseninä ri Matti Välimäki, ri Antti Kangas, ri Kari Katila, ri Tuula Hautanen, ri Reijo Sarvela ja ra Ilpo Henttinen.


2. Pj RI Reino Yli-Honkola johti yhdistystä 1975-76 sihteereinä muistaakseni. RI Antti Kangas ja RI Matti Ventelä. 1976 Kangas toimi varapuheenjohtajana, rah.h. RA Antti Arkilahti ja muina hallituksen jäseninä RI Martti Laine, RI Taisto Syrjämäki, RA Vilho Tervomaa ja Ventelä sihteerinä. Yhdistyksessä oli jämeniä 80. Taloutta tasapainotettiin Pientalorakentajapäivillä C.J.Hartmannilla (Yleisöä 107 henkeä) ja RKM:n kanssa yhteisellä SI-järjestelmäkurssilla Tekulla (Luenn. Pertti Jotuni). Metsäinsinööri -nimen luvatta käyttöönsä ottaneet Suomen oikeuslaitos palautti ruotuunsa metsäteknikoiksi. E-P:n RIA puuttui myöskin Seinäjoella insinööriksi itsensä ylentäneisiin kunnallisvaaliehdokkaisiin.


3. Pj (v.1977) oli RI Matti Ventelä, sihteerinä Taisto Syrjämäki ja uusia nimiä hallituksessa rah.h. RI Timo Hautamäki, RI Heikki Jaskari, RI Kari Katila ja RI Olavi Latvala. Talousarvio v.-77 oli 9700,-mk. Toimintasuunnitelmassa oli myöskin Messut yhdessä mestareiden kanssa. Pesämunaa sijoitettiin, mutta messuja saatiin suunnitella vielä seuraavinakin vuosina neuvottelujen taso. Syksyllä pidettiin viestiuintikilpailut uudessa Seinäjoen uimahallissa E-P: n Rakennusmestareita vastaan.


4. Pj (1978-80) oli RA Vilho Tervormaa ja siht. toimi mm RI Jorma Jaskari. Hallituksessa vaikutti mm vpj RI Martti Hirviniemi, Matti Linden, RI Pentti Rinta-Rahko, Markku Heikkilä, Esa Pikkusaari , RI Jorma Jaskari ja RI Eero kellberg. Talousarvio ylitti v.79 yli 21000,-mk.
v.-80 vpj:na toimi RI Erkki-Jussi Panula hoitaen puheenjohtajan tehtäviä loppuvuoden Vilho Tervomaan muutettua Kuopioon. Hallituksen uusia nimiä oli RI Pasi Korkki ja RI Mauno Jaskari.


5. Pj (v.1981) RI Erkki-Jussi Panula jatkoi edellisenä vuonna aloittamaansa puheenjohtajuutta talousarvion ollessa 31100,-mk. Ensimmäiset rakennusmessut järjestettiin raviradalla hyvin tuloksin. Tulopuoli jaettiin tasan rakennusmestarien kanssa. Toinen merkittävä tapahtuma oli valtakunnalliset RIA:n kesäpäivät Seinäjoella. Tämä kesäRIA 81 tapahtuma toteutettiin Sorsanpesän ympäristössä.


6. Pj (v.1982) RI Eero Kellbergin aikana kuukausikokouksia jatkettiin sponsoreiden avustuksella alkuvuosien tapaan Sorsanpesässä. Käytiin moniotteluja Merenkurkun RIA:n kanssa Vaasassa ja seuraavana vuonna Seinäjoella.


7. Pj (v.1983) RI Arto Latvalan kaudella saatiin vihdoin aikaan ensim-mäinen yhdistyksemme yleinen ulkomaanmatka Luhtalan Eskon vetämänä Berliiniin, jossa tutustuttiin niin Itä-Berliiniin ja siellä olevaan elementtitehtaaseen kuin Länsi-Berliiniinkin. Rakennusmessut raviradalla yhdessä mestareiden kanssa järjestettynä kuuluivat myös kuvioihin. Etelä-Pohjanmaan Rakennustaitosäätiö perustettiin yhdessä E-P:n Rakennusmestariyhdistyksen kanssa. Nimeä ja sääntöjä "fiilasivat"
RIA:sta Esko Luhtanen, Erkki-Jussi Panula ja Heikki Jaskari.10 vuotta oli yhdistystä pyöritetty ja juhlat pidettiin Sorsanpesässä ensimmäisten ansiomitalien kera.


8. Pj (v.1984) RI Teuvo Laitilan toimintavuotena toimi sihteerinä Jussi Pekka Rikala. Matkakokouksia ja työmaihin tutustumisia kokousten yhteydessä pyrittiin järjestämään tavallisten kuukausikokousten lisäksi.


9. Pj (v.1985) RA Heikki Hietamäki johti yhdistystä sihteerinä Anita Mäntykoski. Vuosi oli taas messuvuosi. Ulkomaanmatka suuntautui peruskorjausmessuille Sveitsin Lutzerniin nukkumapaikan ollessa Zurichissa. Osallistujia oli 23 henkeä. Rakennustaitosäätiö järjesti standaarikilpailunsa.


10. Pj (v.1986) RI Jussi Pekka Rikalan aikana rukattiin yhdistyksen sääntöjä. Sihteerinä toimi Tapio Takala. Teatterimatka suuntautui Tampereelle, missä tutustuttiin myöskin UKK-instituuttiin


11. Pj (v.1987-99)RI Esko Luhtasen kaudella yhdistys sai kilpailun tuloksena pöytästandaarin suunnittelijana RI Risto Rytinki. Vuoden -87 40000,- mk:n budjettia pyöritti puheenjohtajan lisäksi sihteerinä Hannu Nevanperä, vpj Hannu Sundqvist, rah.h. Kirsti Eloniemi, Timo Hakamäki, Heikki Majuri, Jukka Ulvinen, Kyllikki Pere ja Jussi Pekka Rikala. Messut toteutettiin entiseen tapaan muuten, paitsi että nimi muut-tui PYTINKI-messuiksi. Syksyllä toteutettiin ulkomaanmatka Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin. Vuonna -99 sihteerinä toimi RI Hannu Saari. Yhdistyksemme saavutti 15 vuoden iän ja juhlatilaisuus viirien luovutuksineen vietettiin Nurmossa Hotelli Paukavuoressa.


12. Pj (v.1989-90) RA Jukka Ulvisen ensimmäisenä johtajavuotena toimi sihteerinä Saara Ala-Luhtala. Osallistuttiin entiseen tapaan Pytinki-messujenjärjestelyihin ja tehtiin ulkomaanmatka Lontooseen.
Vuonna -90 sihteerinä toimi Tenho Hakola. Kulttuuria haettiin Kokkolasta. Varapuheenjohtajana toimi Pekka Rantamäki. Yhdistys osallistui RIA-majan rakentamiseen varaamalla osakkeita.


13. Pj (v.1991-92) RI Eero Kellberg uudestaan "remmissä". Ensimmäisen vuoden sihteerinä toimi Markku Winter ja toisen Pasi Korkki. Pytinki-messuille osallistuttiin työpanoksin. Teatteria seurattiin Seinäjoella ja Tampereella.


14. Pj (v.1993) RI Asko Hilmola sihteerinä Tuomo Mäkinen saivat vastaanottaa yhdistyksemme 20-vuotis-onnitteluja Hotelli Lakeudessa E-P:n RIA:n järjestämien valtakunnallisten Kesäpäivien eli kesä-RIA 93 juhlien yhteydessä. KesäRIA-toimikunta tutustui RIA-majaan Ylläksen lumituiskuissa itsenäisyyspäivän aikoihin.Vuosi oli myöskin PYTINKI-vuosi. Jäseniä oli v.-93 199 ja v.-94 245.

15. Pj (v.1994-95) RI Matti Ventelä lama-ajan jatkuessa uudestaan johdossa. Sihteerinä Kirsti Eloniemi ja toisena vuotena Jarmo Huttunen.
Syksyllä -94 tutustuttiin Tsekinmaan pääkaupunkiin Prahaan ja siellä järjestettyihin suuriin rakennusalan messuihin 11 hengen voimin.
Kesällä -95 säätiö sanoi irti E-P:n Messut oy:n kanssa olleen sopimuksen ja perusti puolestaan E-P:n Pytinki oy:n.


16. Pj (v.1996-97) RI Markku Winter ensimmäisen vuoden sihteerinä Jarmo Huttunen ja toisen Sirkku Hakala. Messuja järjesti nyt E-P:n Pytinki ja sen kokoama toimikunta (E-J Panula, Eero Kellberg / Erkki Harju, rkm Timo Hautala ja rkm Matti Koskinen). Merenkurkun RIA halusi lisää jäseniä ja pani liiton avustuksella aluejaon uusiksi. Jäseniä oli E-P:n RIA:ssa v.-95 222 täysivaltaista henkilöjäsentä. Merenkurkun RIA:ssa vastaavasti 184. Raippaluodon siltatyömaalla
käväistiin keväällä -97 ja syksyllä tehtiin taas ulkomaan matka. Tutustumiskohteena oli puolan pääkaupunki Varsova.


17. Pj (v.1998-2008) RI Heikki Jaskari ja sihteeri Sirkku Hakala, Tuomo Mäkinen ja Kimmo Hakola. Muita nimiä hallituksessa ovat vpj Vesa Vornanen ja Kyllikki Pere, rah.h. Jarmo Huttunen ja Markku Winter, Leena Tuomisto, Harri Lehtovaara, Markku Hankanen, Anssi Palmu, Minna Peltola, Arto Latvala, Harri Ojala, Juha Pellonpää Antti Tala, Emmi Vahala ja Kari Sysmäläinen.
Jäseniä oli E-P:n RIA:ssa v.-07 täysivaltaisia jäseniä 242, kannatusjäseniä 21, nuorjäseniä 155.
Syksyllä 2000 tehtiin pohjoismaiden pääkaupunki kierros. 2001 tutustuttiin Brysseliin. 2003 käytiin Olympiakaupunki Ateenassa. 2005 vierailtiin Bulgarian Sofiasssa. 2007 Irlannin Dublinissa. 2008 Portugalin Lissabonissa, jossa tutstuttiin mm. Suomen suurlähetystöön.
1998 vietimme yhdistyksemme 25-vuotispäiviä Kampustalolla. 2003 30-vuotisjuhlat pidettiin Marttilan tallilla. 2008 vietettin 35-vuotisjuhlat ja samalla Kesä-RIA 2008 juhlat Framin tiloissa.
Perheretkiä. 1998 perhepäivä Simpsiön maastossa Lapualla. 2000 kävimme katsomassa ruusuja Koivumäen puutarhassa Kauhajoella. 2001 retkeiltiin Lauhavuoren maastossa Kauhajoella. 2002 seilattiin Kyröjokea ja patikoitiin Paukanevalla. 2004 tutustuttiin Lehtimäen kuntaan. 2005 Kaustisen kunta ja Pauanne talo. 2006 Isonkyrön kierros, Napuen taistelun muistomerkki. 2007 patikoitiin Helvettijärven kansallispuiston maisemissa. 2008 patikoitiin Levanevan luonnonsuojelualueella Laihian ja Jurvan rajalla.
1999 kävimme ihmettelemässä Höga-Kustenin siltaa Örnsköldvikissä. 2001 tutustuttiin Kyrönjoen tulvasuojeluun Malkakosken patotyömaalla.
Osallistuttiin Pytinki rakennusmessuihin ja Pytingin järjestämiin Runko tapahtumiin sekä Markki piha-ja puutarhamessuihin.
Järjestettiin korjausrakentamisen pintakäsittelyt kurssi 2007. Osallistujia 81 mukaanlukien opiskelijajäsenet.
2008 hallitus puh.joht. Heikki Jaskari, varapj. Kimmo Hakola, siht. Harri Ojala, rahastonhoitaja Kyllikki Pere, Leena Tuomisto, Antti Tala, Kari Sysmäläinen ja Emmi Vahala.


18. Pj.   (v. 2009- 2012) Ins YAMK Leena Tuomisto, Hallituksen jäseninä ko. 4 -vuotisjaksolla ovat olleet: vpj. Harri Ojala (4v), sihteereinä: Kimmo Hakola (1v) ja Eija Mäntymäki (3v), rahastonhoitajana Heikki Jaskari (4v). Hallituksen jäseninä Arvo Karhu (2v), Kimmo Hakola (1v), Vesa Vornanen (3) ja Erno Siukola (3v); Mikko Pajuvirta (3v), Jorma Ollila (1)sekä varajäseninä Arto Latvala (3v), Kyllikki Pere(3v), Markku Kuutti (1v), Pekka Rantamäki (2v) ja Arvo Karhu (1).
E-P:n RIA ry on kokoontunut säännöllisesti kuun viimeisenä torstaina lukuun ottamatta kesäkuukausia ja joulukuuta. Illan päätteeksi on illan isännän puheenvuoro palvelujen tai tuotteiden esittelyn puitteissa.
Erilaisia tutustumiskohteita on ollut mm. Sotkamon Talvivaaran kaivostyömaa, Halsualle Teijo Talot Oy lajittelulaitos Teräsmäessä, Y- talo,Tallinnan Ehitus –messut, uuden Apila kirjaston työmaa sekä Westenergy Oy Ab jätteenpolttolaitos Mustasaaressa.
Lisäksi järjestettiin perheretkiä, kesäisin petankkikierroksia, missä kierrettiin yhdistyksen alueeseen kuuluvilla paikkakunnilla pelaamassa ja yhteistapaamisia muiden yhditysten kanssa viriteltiin. Keski- Suomen RIA:n kanssa solmittiin Allianssisopimus, missä lähinnä tiedotteiden muodossa vaihdettiin tapahtumista tietoja. Keski- Suomen RIA:lta ostettiin RIA – majojen osakkeet 15 kpl, joten E-P:n RIA:lla on tällä hetkellä yhteensä 23 RIA -maja osaketta.
Vuosien aikaan E-P:n RIA:laiset ovat olleet mukana Pytinki-,Runko-,Markki-,Sarka- ja Herkku – messujen talkoissa järjestysmies- myyntitehtävissä. Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy:n hallituksessa E-P:n RIA:n edustajina ovat olleet pj. Erkki Harju ja Kimmo Hakola (varalla Leena Tuomisto). Jäseniä E-P:n RIA:ssa 2012 vuonna oli; täysivaltaisia jäseniä 247, kannatusjäseniä 21, nuorjäseniä 166.
EP:n RIA ry:n jäseniä on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: Rakennusten energiatehokkuus vaatimukset (D3 ja D5), Laatua rakentamiseen koulutus, Väestösuojien rakentaminen koulutus, ALV-koulutus jne. Yrittäjä –treffeillä opiskelijat ja yrittäjät kohtasivat syksyllä 2012, osallistujia oli yli 30.
Joulukuulla on toteutettu perinteinen avec pikkujouluteatteri vuoroin Seinäjoella ja vuoroin Vaasan-, Jyväskylän–, Tampereen–, Porin–, Lahden teatterissa.
Ulkomaille suuntautuneita opintomatkoja yhdistys on tehnyt lokakuun alkupuolella. Vuonna 2009 matkattiin Tonavan varrelle Slovakian Bratislavaan ja Itävallan Wieniin. Vuonna 2010 matka kohteena oli Ranskan Pariisi ja vuonna 2011 Italian Milano, jossa tutustuttiin valtavaan rakennusmessuun ja tehtiin junaretki Venetsiaan. Turkkiin kahden maanosan Istanbuliin tutustuttiin vuonna 2012.
KesäRIA:aan on Etelä-Pohjanmaan RIA ry:llä on ollut edustus. Tapahtumat ovat olleet järjestäjän määrittämillä teemoilla: Kotkassa 2009- meri henkisyyttä, Jyväskylä 2010 -kulttuuria , Oulu 2011- 70 -luku, Helsinki 2012 –maalla, merellä ja ilmassa. Joissakin tapahtumissa on ratkottu myös Petanki mestaruuksia, joista Oulusta tuli hopeaa joukkueella: Heikki Jaskari, Harri Ojala ja Matti Ventelä.
Rakentaja Sitsit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan RIA:n opiskelijoiden aktivoimiseen. Osallistuja oli 28. Tilaisuus on iltajuhla, jossa on pukeutumis- ja tarkka käytösohjeistus. Vastaava tilaisuus oli järjestetty Vaasassa ja nyttemmin se on yleistynyt myös muissa RIA:n paikallisyhdistyksissä.
Opiskelijoiden toimintaa on avustettu mm. Finnbuild – messuille bussikuljetuksen järjestämisessä, järjestettyihin koulutustilaisuuksiin opiskelijat ovat päässeet mukaan maksutta, peliliivit ja maalivahdin varusteet on sponsoroitu, aloittavien ja lopettavien tilaisuuksien toteutus yhdessä pää RIA:n kanssa sekä sponsoroitu rakentajien pikkujoulu tilaisuutta. Lisäksi opiskelijoille on jaettu stipendejä.
Pohjoisessa retkeillään vuosittain. Ylläksellä on kevät talvelle ajoittuva hiihtoretki Ylläksen RIA- majoille sekä Saariselälle Ruskaretki. Lisäksi kesällä RIA –majojen senioritalkoisiin 2012 osallistui E-P:n RIA:sta kuusi talkoolaista .
Tasavallan presidentin myöntämiä ja E-P:n RIA ryn hakemia tai puoltamia kunniamerkkejä ansiokkaasta työstä seuraavasti: 6.12.2010 Heikki Jaskarille myönnettiin Valkoisen ruusun I lk:n ritarimerkin. 6.12.2012 Kyllikki Perelle myönnettiin Suomen Leijonan I-luokan ritarimerkki, Eija Mäntymäelle, Vesa Vornaselle, Erkki Harjulle, Asko Hilmolalle sekä Martti Kaunismäelle (kannattajajäsen) myönnettiin Suomen Valkoisen ruusun I-luokan mitali kultaristein.
Yhdistyksen sääntömuutoksia valmisteltiin toista vuotta ja säännöt kokonaisuudessaan on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA Ry:n vuosikokouksessa 27.10.2011.

19. Pj RA Harri Ojala (v. 2013 - 2016). Vara pj Leena Tuomisto 2013, vara pj 2014 - 2015 Eija Mäntymäki, vara pj 2016 Noora Kangastupa. Sihteerinä Eija Mäntymäki 2013, sihteerinä Heikki Jaskari 2014-2016. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Jorma Ollila (1v), Vesa Vornanen (3v), Heikki Jaskari (4v), Jukka-Pekka Hirvivuori (2v), Hanna Heinonen (2v), Eija Mäntymäki (1v), Leena Tuomisto (3v), Lasse Tyynismaa (2v), Minna Peltola (2v), Kati Pasto (2v), Noora Kangastupa (1v), Pauli Ojala (1v), Harri Peltokangas (1v). Varajäseninä ovat olleet: Arvo Karhu (1v), Kyllikki Pere (4v), Maiju Lassila (1v), Hanna Heinonen (1v), Heidi Mononen (1v), Lasse Tyynismaa (1v).

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla pidettiin 20.4.2013 Sorsanpesällä. Jäsenistöä oli paikalla runsaslukuisesti, melkein 100 henkilöä. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita yhdistyksemme  jäseniä liiton ansiomerkeillä: Hopeinen ansiomitali Tuomo Mäkinen, Harri Ojala, Erkki Harju,  Leena Tuomisto. Pronssinen ansiomitali: Anssi Palmu, Pauli Ojala, Risto Yli-Luoma, Heikki  Mäenpää, Arvo Karhu, Minna Peltola, Vesa-Jukka Vornanen, Airi Seppälä. 

Rakennuksien energiankulutus tuli ajankohtaiseksi ja Rakennusmääräykset muuttuivat 2013. Jäsenistölle järjestettiin E-P: rakennustaitosäätiön tuella E-lukukoulutus huhtikuulla 2013 ja CADs koulutusta toukokuulla 2013. Vuosi 2014 aloitettiin Tammikuussa pidetyllä yhdistystoiminnan kursilla. Hallitus oli yhden Lauantai aamupäivän kurssilla Cumuluksessa. TJS-opintokeskus piti kurssin.

Rakentaja Sitsit järjestettiin Etelä-Pohjanmaan RIA ry:ssä toista kertaa helmikuussa 2013. Sitsiperinne jatkui myös seuraavina vuosina -14, -15 ja -16.

Hiihtoretkiperinne Ylläkselle RIA-majoille jatkui. Yleensä se on viikolla 11 tai 12. Osanottajamäärät ovat vaihdelleet 4 – 10 välillä. Hiihtoretki 2013 oli samaan aikaan Teräsmiespäivien aikaan, jotka olivat Ylläksellä.

Senioritalkoisiin RIA-majoilla on osallistuttu vuosittain 4-6 henkilön panoksella.

KesäRIA tapahtumiin on osallistuttu vaihtelevin osallistujamäärin. KesäRIA 2013 oli Vierumäellä, Geokätkentää, Kuopio 2014, Kallavesiristeilyä, Tampere 2015, Viikinsaari ja Torni-hotelli, Rovaniemi 2016, Arktikum ja Joulupukin paja.

Opintomatkat ja ekskursiot ovat olleet suosittuja. 2013 kohteena oli Barcelona. Käytiin kunniakonsulin puheilla ja tutustuttiin  Camp Nou jalkapallopyhättöön lauantaisen iltaottelun verran. Vuoden 2014 syksyllä tehtiin matka Ljubljanaan. Käytiin lähetystössä vierailulla ja paikallisbussilla retkellä tippukiviluolissa. Joulukuun alussa kävimme tutustumassa Suomen suurimpaan navettaan Ylistarossa. 2015 huhtikussa käytiin katsomassa Haapamäen-rataa ylittävää ohikulkutien siltatyömaata. Syyskuun lopulla käytiin tutustumassa Pruukinrannan tulevaan Asuntomessu-alueeseen opastetulla kiertokäynnillä. Vieraana olivat naapuriyhdistyksen Merenkurkun RIAn jäsenet. Opintoretki suuntautui Amsterdamiin. 2016 olivat Asuntomessut Seinäjoella. Lokakuun alussa tehtiin opintoretki Berliiniin. Kävimme Pohjoismaisessa lähetystökorttelissa vierailulla Suomen suurlähetystössä. Oktoberfest sattui samaan ajankohtaan.
2016 oli vuosi, jolloin liiton sääntömuutokset astuivat voimaan. Teimme Merenkurkun kanssa vaaliliiton ja saimme yhden liittohallituspaikan. 

20. PJ RI Noora Kangastupa (2017), vara-PJ RA Kimmo Hakola, sihteerinä Heikki Jaskari. Muina hallituksen jäseninä toimineet: Pauli Ojala, Harri Peltokangas, Minna Peltola, Leena Tuomisto ja Ilkka Ylinen. Varajäseninä Kati Pasto ja Harri Ojala.

Vierailut työmailla/tehtailla vuoden aikana: Tammikuun 2017 RIA-ilta pidettiin Skaalan tehtaalla Ylihärmässä, 7.4.2017 käytiin Alajärven CLT-FInland Oy:n tiloissa, 18.4.2017 tutustuttiin Kantatie 67 ylittävään kevyen liikenteen siltaan (Aamunkoi) Seinäjoella, toukokuun illan isäntänä STARK esitteli omia tuotantotilojaan sekä toimintaansa Seinäjoella, 14.6.2017 nähtiin kohta valmistuva Seinäjoen paloaseman työmaa, 19.10.2017 ihasteltiin Keskustorin parkkitaloa Seinäjoella ja 20.11.2017 käytiin Prima-Powerin työmaalla Seinäjoella.

Muuttuva rakentamismääräyskokoelma -seminaari pidettiin 31.3.2017, jossa mukana lähes satapäinen yleisö.

6.4.2017 tehtiin historiaa uudella Raksadagen -tapahtumalla, jossa yritykset ja opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tapahtuma pidettiin Framin tiloissa, joten myös rakennusalan opettajat pääsivät tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Tapahtuma oli menestys kaikin puolin, joten ensi vuonna Raksadegen järjestetään uudelleen jo tammikuun aikana, jolloin kesätyöpaikat on vasta haussa.

Kesä-RIA järjestettiin Joensuussa 4. - 6.8.2017, jossa E-P RIA ry:n hallitus kävi hakemassa banderollin ensi vuoden Etelä-Pohjanmaalla pidettävää kesä-RIA -tapahtumaa varten.

5. - 10.10.2017 porukka kävi tutustumassa Zagrebiin Kroatiassa.

25.11. - 2.12.2017 pidettiin perinteinen ensilumen leiri Ylläksellä.

8.12.2017 järjestettiin ensimmäistä kertaa Vuosijuhla, jossa palkittiin E-P RIA ry:n jäseniä diplomilla ja kukilla: E-P RIA Lady Heidi Mononen, Pytingin ammattilainen Erkki Harju, Säätiön seniori Arvo Karhu, Kokousammattilainen Seija Oikarinen ja Tulevaisuuden toivo Taneli Rajala. Kamarineuvos Kaarina Suonperä piti tapakoulutusta, kertoi ranskanhovista lähteneistä säännöistä ja ohjeista sekä valaisi meitä muista tapahtumista kulissien takaa, kuten presidentinlinnassa pidettävästä itsenäisyyspäivän juhlasta.